Kredibilidad

August 23, 2008

Gusto mo bang makita ang kredibilidad ng isang taong wala nito?

Siya si Daniel “Puto” Veridiano na umanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Isang tiwalag sa samahang Ang Dating Daan. Nang makagawa siya ng maraming paglabag sa mga aral na itinataguyod ng samahan, tinanggal siya sa kaniyang tungkulin bilang tagapanguna sa departamentong ADDCIT. Inamin niya ito sa kaniyang sulat na ipinadala kay Bro. Josel Mallari at Bro. Mel Magdaraog at ito ang isinasaad:

21 November 2004

Bro. Mel and Bro. Josel Mallari,

Ako si Daniel Veridiano, 28 taong gulang, kilala bilang bradputo. Nabautismuhan noong June 8, 1995. Aking

Kumpisal ni Daniel Puto Veridiano

Kumpisal ni Daniel Puto Veridiano sa mga nagawa niyang paglabag sa loob ng pagsasamang Ang Dating Daan

ipinapahayag ang mga nagawa kong kasalanan sa harap ng Dios at sa mga kasama sa ADDCIT at sa inyo.
Nakagawa po ako ng pagkakamali, kasalanan at hindi tamang bagay sa mga sumusunod na kapatid: Denver Cuello, Allan Halili, Pem Potueco, RL Saturno, Michael, Marlon, Aerrol Esparagoza, Bodji, Ryan Borja. Nagawan ko po sila ng kahalayan at nangangakong hindi ko na po ito uulitin.

Sa kabila nito umaamin rin po ako na nagalaw ko ang ilan sa Financial Income ng AMS (Attendance Monitoring System) Ang ilan sa mga ito ay nagamit kong pang-personal.

Humihingi po ako ng tawad sa malaki at napakaraming pagkakamali na nagawa ko. Umaasa po sa awa ng Dios at sa tulong ninyo na makabalik at makapagpatuloy.

Nagsasalaysay,
Bro. Daniel S. Veridiano

Dagdag pa dito, ang ginawa niyang pagamin sa harap ng camera kausap si Bro. Willy Santiago.

Ganon na nga ang kaniyang ginawa, ang pagtalon ng madalian sa impyerno ng naisipan niya at isinagawa niya ang paganib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Maraming mga tiwalag sa Ang Dating Daan ang hinihikayat ng mga ministro ni Manalo para umanib sa kanila at lumabas na din sa programa nilang Ang Tamang Daan para siraan ang katauhan ni Bro. Eli Soriano. At siempre, kapag miembro ka na ng Iglesia ni Manalo, susunod ka na sa dikta nila na magsinungaling. Kasinungalingang hindi man papasok sa isip ng isang taong matino.

Noong mga panahong kaanib pa si Puto sa samahang itinataguyod ni Bro. Eli Soriano, walang wala siya nuon pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Isa na sa mga dahilang ito ay nang masunog ang kaniyang tinutuluyang  bahay sa Tondo. Kahit pa man noon, marami sa mga kapitbahay niya ang nagpapatotoo na wala naman ding masyadong kaya ang pamilya nang taong ito. Noong mga panahong yaon, walang ibang paraang maisip si Puto kundi magpasaklolo kay Bro. Eli Soriano. At dahil na din sa awa na naramdaman sa kanya ni Bro. Eli, pinatira siya sa ADD Convention Center sa Apalit Pampanga dala ang ilang pirasong damit niya mula sa naabong bahay. Lumaon ang ilang panahon, naatangan siya sa ilang mga bagay patungkol sa Iglesia. Dito dahan-dahang lumaki ang kapangyarihan niya sa kaniyang mga nasasakupan patungkol sa kaniyang tungkulin. At dito na siya nagpasimulang manguna sa isang departamento ng ADD na may ngalang ADDCIT.

Siguro sa isang normal na taong mabigyan ng kapangyarihan. Dalawa ang maari niyang kahinatnan. Ang mapabuti, o ang mapasama. Iba ang posisyon kapag nasasaiyo na. Dito na din nabuo ang katagang “Absolute power corrupts” at ang isang katagang sinabi nang isa sa mga presidente ng Amerika na “If you want to test a man’s character, give him power.” Dito nalantad at lalong sumama ang kalagayan ni Daniel Puto Veridiano. Nang siya ay magsimulang manguna sa ADDCIT.

Wala sigurong diretsong makakapagsabi kung ano ang nasa saloobin n Puto nang siya’y bagong kaanib pa. Pero kung makikita natin ang mga nagkasunod-sunod na pangyayari. Malaki ang tsansang sa umpisa pa lang ay maitim na ang puso ng taong ito. Parehong-pareho na nangyari kay Judas Iscariote. Nang siya ay magpasimula nang magnakaw sa supot ng salapi na sa kaniya ay pinagkatiwala. Hanggang sa ipadakip niya ang ating Panginoong Hesus bilang paghahayag niya ng kaniyang masamang budhi. Sa panahong ito, may isang Daniel “Puto” Veridiano na gumaganap sa papel ni Judas. At ang mga Escriba at Fariseo na ginaganapan ng Iglesia ni Manalo. Sino kaya ang Pontio Pilato?

Gayun pa man, hindi dahil nagkaroon ng isang Judas Iscariote sa panahon ni Cristo ay naging mali na ang ating Panginoon. Gayun din sa mga panahong ito. Hindi dahil isa, dalawa o tatlong Judas pa ang lumabas sa samahang itinataguyod ni Bro. Eli ay naging mali na ang kaniyang pangangaral at ang pangangasiwang ipinagkaloob sa kaniya ng Dios.

Advertisements